Pengangkatan Anak

 • Senin, 15 Januari 2018 operator3

  Pengangkatan anak dilakukan oleh keluarga yang sah terhadap anak orang lain dengan persetujuan orang tua/keluarga/pihak anak orang lain yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut dan dapat menjamin kehidupannya yang dibuktikan dengan Penetapan Pengadilan.

  Persyartan :

  1. Akta Kelahiran anak.

  2. KK dan KTP orang tua kedua belah pihak.

  3. Akta Perkawinan kedua belah pihak.

  4. Penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

   1. Pencatatan Pengangkatan Anak tersebut wajib dilaporkan paling lama 30 (tiga puluh ) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon

   2. Akta Pengangakatan anak ditertibkan dalam bentuk catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Register akta kelahiran.

 • 12 Aug